دسته‌بندی نشده

تغییرات شرکت جواز کسب کارت بازرگانی

اداره ثبت شرکت ها نیز در صورت بررسی و تایید صحت صورت جلسه ارسالی و طی مراحل اداری آگهی تغییراتی صادر کرده و به درخواست شما رسیدگی می‌کند. جواز کسب ثبت شرکت کارت بازرگانی خدمات ما :جواز کسب کارت بازرگانی ثبت شرکت تغییرات شرکت رتبه بندی شرکت ثبت برند کد اقتصادی طرح صنعتی و اختراع خدمات مالی دعاوی حقوقی انفورماتیک تبلیغات

بعد از ثبت شرکت، ممکن است موسسین و یا سهامداران به هر دلیلی تصمیم به ایجاد یک‌سری تغییرات در:

 • اساسنامه
 • تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر
 • انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت)
 • تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت

در ماده 58 قانون تجارت و در ماده 9 نظام‌نامه ی قانون تجارت ، علاوه‌بر‌موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.

 • کاهش و یا افزایش سرمایه
 • تغییر نام شرکت
 • تغییر محل و آدرس شرکت
 • تغییر شرکاء و یا ورود شریکی از شرکت
 • تغییر حق امضا
 • تغییر سمت اعضای هیات مدیره
 • تغییر بازرسین

هرکدام از این تغییرات اگر انجام شود، باید این تغییرات به صورت رسمی و قانونی به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ها برسد و توسط این اداره مورد بررسی و تایید قرار گیرد و در نهایت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود. جواز کسب ثبت شرکت کارت بازرگانی

مراحل ثبت تغییرات شرکت

در مرحله اول برای انجام ثبت تغییرات شرکت شما نیازمند به برگزاری جلسات مجمع عمومی عادی، فوق‌العاده و یا هیات مدیره بنا به نوع تغییراتی که می‌خواهید انجام دهید؛ هستید تا به‌وسیله آن بتوانید صورتجلسه‌ای کاملا رسمی و قانونی را که به امضای همه شرکاء رسیده است به مراکز ثبتی ارائه کنید و مابقی مراحل را پیگیری نمایید.

اداره ثبت شرکت ها نیز در صورت بررسی و تایید صحت صورت جلسه ارسالی و طی مراحل اداری آگهی تغییراتی صادر کرده و به درخواست شما رسیدگی می‌کند.

جواز کسب ثبت شرکت کارت بازرگانی

تغییرات از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی برطبق اساسنامه شرکت سالیانه یک‌بار تشکیل می‌شود و به دلیل حضور یافتن سهامداران، زمان برگزاری آن حتما باید در اساسنامه قید شود .

در مجمع عمومی عادی شرکت، مدیران تصمیمات کلی و روش انجام امور را به اطلاع و تصویب شرکاء می‌رسانند و همچنین سهامداران فرصت این را خواهند داشت تا نظرات خود را اعلام کنند .

وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد :

1. تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است.)

2. رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت. (رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.)

3. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

4. تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

5. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

6. قبول و یا رد پیشنهادهایی که توسط هیئت مدیره، بازرسان و یا یکی از سهامداران ارائه می شود.

تغییرات از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

هنگام تشکیل مجمع عمومی فوق العاده تنها کسانی که بیش از نصف سهامی که دارای حق رای می‌باشند باید در جلسه حاضر شوند؛ و تنها زمانی که اکثریت دو سوم آراء نظری یکسان داشته باشند با تغییرات موافقت خواهد شد.

وظایف این مجمع به شرح ذیل می باشد :

1. تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت؛ تغییر محل شرکت)

2. افزایش یا کاهش سرمایه شرکت

3. تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن‌ها و تعیین بازرسان

4. اجازه صدور اوراق قرضه

5. ایجاد سهام ممتازه

6. انحلال شرکت

7. وارد شدن شریک و یا شرکاء جدید به شرکت

مجمع هیات مدیره

تصمیم و رای‌گیری بین خود افراد و سمت‌های مختلف راس شرکت از جمله رییس، نائب رئیس و مدیر عامل بخشی از وظایف هیات مدیره شرکت می‌باشد . رییس هیات مدیره می‌تواند حداقل به مدت دو سال و با نظر موافق اعضای هیات مدیره به صورت نامحدود در سمت خود باقی بماند .

تغییرات از طریق تشکیل مجمع هیات مدیره

1. انتخاب مدیران داخلی بخش‌ها

2. تصمیم‌گیری در مورد معاملات و قراردادهای شرکت

3. بررسی و اخذ تصمیم در مورد درآمدها و بدهی‌های شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییرات اختیاری

صاحبان شرکت با اختیاراتی که در دست دارند قادر هستند با توجه به تغییراتی که انجام می شود “صورتجلسات تغییرات اختیاری ” را تنظیم کنند .

مهمترین این تغییرات عبارتند از :

1. تغییر نام و موضوع شرکت

2. تغییر آدرس شرکت

3. افزایش سرمایه شرکت

4. کاهش سرمایه اجباری شرکت

5. کاهش سرمایه اختیاری شرکت

6. تبدیل سهام بی نام به سهام بانام

7. کاهش یا افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره

8. تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

9. تغییر سال مالی شرکت

10. انحلال شرکت

11. نقل و انتقال سهام شرکت سهامی

12. تغییرات سهم الشرکه شرکت

13. تغییر روزنامه کثیرالانتشار

14. تعیین دارندگان حق امضاء

15. پرداخت سرمایه تعهدی

16. تاسیس شعبه

17. ورود و خروج شریک

تنظیم صورتجلسه تغییرات اجباری

صورت‌جلساتی وجود دارند که با توجه به قانون تجارت و یا اساسنامه شرکت مدت زمان برای آن‌ها تعیین شده است که پس از پایان آن‌ها باید تغییرات اجباری جدید صورت جلسه شوند مهم‌ترین این تغییرات شامل:

1. انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره

2. تعیین وضعیت حق امضاء

3. انتخاب بازرسین شرکت

4. تصویب ترازنامه و صورت های مالی

5. تغییر نماینده شخص حقوقی

مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

 • در وهله اول طی درخواست اعضای هیات مدیره برای برگزاری جلسه به منشی شرکت اعلام می‌کنند تا با صاحبان شرکت زمانی را برای برگزاری جلسه هماهنگ کنند و صاحبان سرمایه باید در زمان تعیین شده در جلسه حاضر شوند.
 • در صورتیکه کلیه صاحبان سرمایه در جلسات حاضر شوند، جلسه به رسمیت شناخته می‌شود و بعد از حضور صاحبان سرمایه تصمیمات موردنظر را به کلیه صاحبان سرمایه اعلام و موضوع تغییرات را در صورتجلسه تنظیم شده مورد تایید قرار می‌دهند ؛ و بعد از ثبت تغییرات در صورتجلسه توسط سهامداران امضا می‌شود و بعد از گذراندن مراحل و شرایط مذکور به وسیله اداره ثبت شرکت‌ها، به ثبت خواهد رسید.
 • در قدم بعدی با مراجعه به سایت اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت تغییرات و دریافت کد پیگیری اقدام کنید.
 • ارسال پستی اصل مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها در محل اقامتگاه قانونی شرکت مورد نظر و در مرحله بعدی اداره ثبت مستندات ارسال شده را با فایل الکترونیکی بارگذاری شده تطبیق می‌دهد پس از بررسی و تایید از سوی کارشناس، متقاضی به صورت حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه می‌کند و هزینه‌های مربوط به ثبت تغییرات و هزینه روزنامه رسمی کشور برای انتشار آگهی تغییرات را پرداخت می‌نماید.
 • و بعد از آن تغییرات شرکت را ثبت و آگهی قوه قضائیه را دریافت می‌کنند در آخر آگهی ثبتی ظرف ۷ روز کاری در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد .

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

برای ثبت تغییرات شرکت باید مدارک زیر تقدیم اداره ثبت شرکت‎‌ها شود :

 • مدارک شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه سهامداران، بازرسین و اعضای جدید
 • ارائه کپی برابر اصل کارت پایان خدمت اعضا و بازرسین جدید
 • معرفی سمت و مقام اعضای جدید و قدیم شرکت
 • میزان و تعداد سهام شرکت و لیست شرکا به همراه میزان سهام هر نفر
 • لیست اسامی افراد دارای حق امضا
 • ارائه مدرک نشاندهنده مبلغ سرمایه و ارزش ریالی آن
 • ارائه اساسنامه شرکت
 • ارائه کدپستی و آدرس محل فعالیت شرکت
 • اگر سهامی منتقل شده است و نقل و انتقالی صورت گرفته باید برگه دارائی و برگه مفاصاحساب نقل و انتقال سهام که معادل ۴ درصد از مقدار سهم انتقالی است ارائه شود.
 • ارائه کپی آخرین آگهی تغییرات

تغییرات شرکت رتبه بندی شرکت ثبت برند

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت

نوشته‌ای که در آن همه تصمیمات، اقدامات و مذاکرات انجام شده در جلسه‌های رسمی هیات مدیره و مجامع عمومی ذکر می‌شود را صورتجلسه گویند. در صورتجلسات همه موارد مطرح شده در جلسه به همراه تاریخ، محل تشکیل و اعضای حاضر و غیاب در جلسه نوشته می‌شود.

منشی (دبیرجلسه) وظیفه تنظیم صورتجلسه را دارد بعد از تنظیم، صورتجلسه توسط منشی برای همگان خوانده می شود و در نهایت به امضای همه می‌رسد. (منشی جلسه می‌تواند یکی از سهامداران شرکت و یا فردی خارج از شرکا باشد.)

تغییرات شرکت با توجه به شرایط موجود در صلاحیت مجمع در مورد آن تصمیم گرفته می‌شود.

در نهایت تغییرات مطرح شده در متن صورتجلسه تغییرات نوشته می‌شود و توسط حاضرین در جلسه امضا می‌شود .

در نهایت صورتجلسه شامل موارد زیر می باشد :

 • شماره، تاریخ و مکان جلسه
 • دستور جلسه
 • مشخصات حاضرین و اعضای جلسه و امضای آن‌ها
 • تصمیمات گرفته شده در جلسه و مباحث مطرح شده در آن
 • تکلیف جلسه بعد

https://sabtderakhshan.ir/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7

در پایان نگاهی به مراحل ثبت چند نمونه از متداول ترین تغییرات شرکت می اندازیم:

تغییر نام شرکت

مراحل ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص :

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه.
 • انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت.
 • تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکت‌ها.
 • پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکت‌ها.
 • تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت‌ها.
 • تایید نام انتخابی توسط مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکت‌ها بعد از تحویل مدارک.

مراحل تغییر نام شرکت با مسؤلیت محدود :

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با ذکر میزان سهام خود در شرکت.
 • انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورتجلسه در صورتی که تعداد شرکاء بیش از دوازده نفر باشد.
 • امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
 • مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
 • ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه.

مراحل تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسولیت محدود :

مجمع عمومی فوق العاده جلسه‌ای را تشکیل می‌دهد و صورتجلسه‌ی مربوط به تغییر آدرس شرکت را تنظیم می‌کنند و کلیه اعضای حاضر در جلسه با قید مقدار سهام خود ان را امضا می‌کنند.

اگر تعداد شرکاء زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیات نظار انتخاب می‌شوند و اسامی اعضای هیات نظار در صورتجلسه ذکر می‌شود وصورتجلسه باید به امضای آنان برسد.

حداکثر تا یک ماه بعد از تشکیل مجمع، صورتجلسه باید به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آنان به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود و ثبت گردد.

لازم است بدانید اگر تغییر محل شرکت در اساسنامه آن به هیات مدیره واگذار شده باشد، هیات مدیره باید صورتجلسه‌ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم کنند.

و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، پرونده شرکت مربوطه مطابق با درخواست هیات مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می‌شود .

مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی :

تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد و رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت.

قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند.چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید هیات مدیره با تنظیم و تصویب صورتجلسه پرونده شرکت به شهرستان مربوطه ارسال شود.

مراحل تغییر موضوع شرکت

مراحل تغییر موضوع شرکت سهامی خاص :

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم یک صورتجلسه و امضای آن به وسیله اعضای هیأت رئیسه.
 • دریافت مجوز در صورت نیاز و با توجه به تشخیص کارشناس.
 • تهیه‌ی لیست سهامداران که در جلسه حضور داشتند و امضای آن‌ها.
 • تحویل اصل صورتجلسه، لیست سهامداران حاضر در جلسه، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکت‌ها.

 

کد اقتصادی طرح صنعتی و اختراع خدمات مالی دعاوی حقوقی انفورماتیک

· مراحل تغییر موضوع شرکت با مسولیت محدود :

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 • تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکاء همگی با قید کردن میزان سهامشان در شرکت.
 • مراجعه به اداره ثبت شرکتها در صورت نیاز به اخذ مجوز از مراجع در رابطه با موضوع شرکت.
 • تحویل استعلام مربوط به مرجع ذی صلاح.
 • دریافت پاسخ استعلام در مهلت مقرر.
 • تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت .
 • امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک توسط متقاضی.

مراحل نقل و انتقال شرکت

 • حضور در جلسه و امضای صورتجلسه
 • عدم نیاز به گواهی مالیات در مورد شرکتهای با مسؤلیت محدود ( اگر نقل و انتقال سهم بین خودشان صورت گیرد)
 • گواهی نتقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی در صورت تغییرات نقل و انتقال در شرکت سهامی.
 • پرداخت مالیات 4 درصد نقل و انتقال در مورد سهام با نام و بی نام.
 • عدم ثبت آگهی در مورد ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام در صورت نداشتن گواهی مالیاتی.
 • https://sabtderakhshan.com/