دسته‌بندی نشده

رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران

مزایای اخذ رتبه برای شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور

 

آنچه که پس از تاسیس شرکت‌ها به عنوان عاملی مهم جهت رشد و ارتقاء سطح کاری شرکت‌ها می‌شود، اخذ رتبه است. در واقع با دریافت رتبه بر حسب توانایی‌های فنی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و فناوری به کار رفته و مواردی از این قبیل، یک نمای کلی از وضعیت و شرایط شرکت به دست می‌آید که از طریق آن کارفرمایان و سرمایه گذاران با نگاه بهتر و آگاهی عمیق‌تری پروژه‌های تخصصی خود را به دست این شرکت‌ها می‌سپارند. می‌توان اینگونه بیان کرد که رتبه شرکت یک نوع ارزش گذاری و یا سنجش مبتنی بر بضاعت  توانایی‌های شرکت در راستای عملکردهای مربوط است. بدین ترتیب شرکت‌های پیمانکار و شرکت های مشاور پس از تاسیس و پشت سر گذاشتن فرایند ثبت آنها در اداره ثبت شرکت‌ها بایستی برای اخذ رتبه اقدامات لازم را اعمال کنند که در ادامه بیشتر به توضیح آن می‌پردازیم؛

 

اخذ رتبه پیمانکار

رتبه شرکت های پیمانکار از پایه پنج تا یک ارزیابی می‌شود. بدین ترتیب که رتبه پنج پایین‌ترین سطح و رتبه یک بالاترین سطح توانایی‌های فنی، دانش علمی، منابع مالی، امکانات و تسهیلات و نیروی متخصص به کار رفته در ان است. به تدریج با ارتقاء شرایط و انجام پروژه‌های دولتی می‌توان پایه را از سطح پنج به سطح یک رساند که مستلزم دارا بودن تجارب و سوابق بالاتر در زمینه فعالیت‌های مرتبط با پیمانکاری است. قابل ذکر است که مواردی مانند عدم اشتغال اعضای هیئت مدیره در سازمان‌های دولتی، عدم سوء پیشینه، دارا بودن مجموع هفت سال سابقه بیمه مدیران و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، از جمله عوامل مهم و موثری در تسریع روند دریافت رتبه به شمار می‌رود. همچنین از جمله مزایای اخذ رتبه می‌توان به شرکت در مناقصات مالی و دولتی، عقد قرارداد با سازمان‌های دولتی برای انجام پروژه‌های تخصصی، جذب اعتماد کارفرمایان و سرمایه گذاران، توسعه سطح عملکرد شرکت با توجه به اجرای پروژه‌های دولتی و نظایر اینها اشاره کرد

 

رتبه مشاور

وظیفه شرکت‌های مشاور، نظارت و بررسی بر عملکردهای شرکت‌های پیمانکار است به گونه ای که نقش واسطه را میان کارفرمایان و شرکت های پیمانکار را بر عهده دارند. رتبه شرکت‌های مشاور از سط یک تا سه محاسبه می‌شود، بدین ترتیب که رتبه یک بالاترین امتیاز و رتبه سه پایین‌ترین امتیاز است. در این خصوص آنچه که سبب می شود یک شرکت مشاور موفق به کسب رتبه شود، دانش تخصصی، سطح تحصیلات، تراز مالی شرکت، امکانات فنی و نرم افزاری، میزان تجربه و سوابق کاری، افراد امتیاز اور و نظایر اینهاست. قابل ذکر است که رتبه بندی مدیران تا حد بسیار بالایی بستگی به میزان دانش تخصصی، سطح علمی، رزومه موفق و پروژه‌های اجرا شده‌ای دارد که به تایید کارفرمایان رسیده باشد

 

اخذ رتبه مشاور

همانطور که از قبل به ان اشاره شد، شرکت‌ها بایستی در ابتدای امر در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشند و سپس اقدام به درخواست رتبه نمایند. با فراهم آوردن اسناد و مدارک مورد نظر و ارسال آن به ارگان‌های ذیربط می‌توان موفق به کسب رتبه شد. رتبه شرکت‌های مشاور با توجه به یک سری مراحل قانونی و تشریفات اداری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می‌شود که در یک بازده زمانی دو ماهه به طول می‌انجامد. برای تسریع در روند قانونی اخذ رتبه، توصیه می‌شود که مدارک مورد نیاز را به طور کامل ضمیمه پرونده خود کنید که با نقص مدارک از سوی ارگان مواجه نشوید، چرا که برگشت پرونده و تکمیل مجدد آن طولانی‌تر خواهد بود. گفتنی است که اخذ رتبه مشاور در شاخه‌های گوناگونی انجام شده که با توجه به موضوع فعالیت شرکت، صدور رتبه برای فعالیت و یا موضوع مربوطه اعمال می‌شود. بدین ترتیب با تاسیس شرکت و ارائه مدارک ضروری در سامانه ساجات، پس از بررسی مدارک مربوطه و دریافت تاییدات اولیه، می‌توان با مراجعه حضوری مابقی روند قانونی اخذ رتبه را طی کرد و بدین ترتیب موفق به کسب رتبه شد

 

شرایط تمدید رتبه پیمانکار و رتبه مشاور

با به پایان رسیدن مدت اعتبار رتبه می‌توان برای تمدید آن نیز اقدام نمود که عواملی مانند میزان سرمایه شرکت، بهره گیری از تعداد نیروی متخصص و میزان پروژه‌های تمام شده و یا نیمه تمام در تمدید رتبه نقش بسیاری دارد. گفتنی است که برای تمدید رتبه، نبایستی موضوع شرکت و یا اعضای هیئت مدیره آن تغییر کند. همچنین شرکت بایستی فعالیتی پویا داشته باشد. بدین ترتیب با توجه به استانداردهای مندرج در آیین نامه‌های مرتبط با شرکت‌ها، می‌توان مجدد رتبه شرکت را تمدید نمود

 

مزایای اخذ رتبه برای شرکتهای پیمانکار و شرکتهای مشاور عبارتند از؛

یک) به دست آوردن یک دورنمای کلی از وضعیت و شرایط شرکت

دو) جلب اعتماد کارفرمایان و سرمایه گذاران

سه) عقد قراردادها و پروژه‌های تخصصی با سازمان‌های دولتی

چهار) شرکت در مناقصات مالی و دولتی

پنج) توسعه سطح عملکرد شرکت در اجرای پروژه‌های تخصصی تر

شش) قابلیت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی